KOMPAS FIEGE 

DOBRE PRZYWÓDZTWO I WSPÓŁPRACA

KOMPAS FIEGE zobowiązuje nas wszystkich do dobrego przywództwa i współpracy. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za dobrą współpracę – bez względu na to, jakie stanowisko zajmujemy w FIEGE.

„Każdy w FIEGE ma prawo do dobrego przywództwa.”

Naszym celem:

Jest dla nas sprawą absolutnie priorytetową, aby zapewnić to prawo wszystkim pracownikom FIEGE, niezależnie od lokalizacji i stanowiska.

Kompas FIEGE wyznacza wspólną podstawę dla nas wszystkich, abyśmy mogli owocnie współpracować dziś, jutro i w perspektywie przyszłych pokoleń.

Kompas FIEGE

Doceniamy cię

Uznajemy wkład każdej osoby w nasz wspólny sukces poprzez pełne szacunku i wsparcia interakcje. Chętnie wspieramy
się niezależnie od stanowiska, wyrażamy wzajemną wdzięczność, jesteśmy uprzejmi i uczciwi.

Komunikujemy
się otwarcie

Przejrzysta komunikacja pozwala nam pracować w sposób skuteczny i efektywny. Zwracamy się do siebie jak równoprawni partnerzy; komunikujemy
się otwarcie, bez zbędnej zwłoki, w sposób zorientowany na cel.

Jesteśmy
odpowiedzialni

Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za własne decyzje i ich realizację. Obejmuje to aktywne proponowanie ulepszeń i wspólne omawianie problemów, abyśmy razem podążali we właściwym kierunku.

Tworzymy
perspektywy

Chcemy codziennie uczyć się od siebie nawzajem. Podchodzimy do tego celu z otwartością, aby zidentyfikować nasz potencjał i mocne strony. Omawiamy wzajemne oczekiwania i dążymy do porozumienia.

Osiągamy cele

Cele wskazują nam wspólny kierunek i określają wkład, jaki wnosimy w rozwój organizacji. W FIEGE przywiązujemy wagę do wspólnego ich osiągania.

Udzielamy informacji zwrotnej

Wiemy, że konstruktywna i szczera informacja zwrotna pomaga nam codziennie doskonalić się, niezależnie
od stanowiska, na którym pracujemy.

WYMIARY KOMPASU

Doceniamy cię

Uznajemy wkład każdej osoby w nasz wspólny sukces poprzez pełne szacunku i wsparcia interakcje. Chętnie wspieramy się niezależnie od stanowiska, wyrażamy wzajemną wdzięczność, jesteśmy uprzejmi i uczciwi.

WYMIARY KOMPASU

Komunikujemy się otwarcie

Przejrzysta komunikacja pozwala nam pracować w sposób skuteczny i efektywny. Zwracamy się do siebie jak równoprawni partnerzy; komunikujemy się otwarcie, bez zbędnej zwłoki, w sposób zorientowany na cel.

WYMIARY KOMPASU

Jesteśmy odpowiedzialni

Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za własne decyzje i ich realizację. Obejmuje to aktywne proponowanie ulepszeń i wspólne omawianie problemów, abyśmy razem podążali we właściwym kierunku.

WYMIARY KOMPASU

Tworzymy perspektywy

Chcemy codziennie uczyć się od siebie nawzajem. Podchodzimy do tego celu z otwartością, aby zidentyfikować nasz potencjał i mocne strony. Omawiamy wzajemne oczekiwania i dążymy do porozumienia.

WYMIARY KOMPASU

Osiągamy cele

Cele wskazują nam wspólny kierunek i określają wkład, jaki wnosimy w rozwój organizacji. W FIEGE przywiązujemy wagę do wspólnego ich osiągania.

WYMIARY KOMPASU

Udzielamy informacji zwrotnej

Wiemy, że konstruktywna i szczera informacja zwrotna pomaga nam codziennie doskonalić się, niezależnie od stanowiska, na którym pracujemy.

FIEGE Academy
Your development is important to us. Each and every one of us can get started right now, self-initiated from every location!

At FIEGE, everyone has the right to good leadership. But not only that: our future development is also provided for. With topics such as leadership, cooperation and much more, the FIEGE Academy offers you over 200 training programmes (more than 80% of which are free of charge). This enables us to continue our education at FIEGE and develop both together and individually. So, let’s get started!