FIEGE KOMPAS

DOBRÉ VEDENÍ A SPOLUPRÁCE

Nástroj FIEGE Kompas nás všechny zavazuje k dobrému vedení a spolupráci. Všichni jsme odpovědni za dobrou spolupráci. Bez ohledu na to, jakou pozici ve společnosti FIEGE zastáváme.

„Každý ve společnosti FIEGE má právo na dobré vedení.“

Náš cíl:

Naplňovat toto právo pro všechny ve společnosti FIEGE, bez ohledu na lokalitu a hierarchii, je naše srdeční záležitost.

Fiege Kompas stanovuje společný základ pro nás všechny, abychom mohli dobře spolupracovat dnes i v budoucnosti.

FIEGE KOMPAS

Vážíme si vás

Vzájemnými vztahy plnými respektu a podpory uznáváme přínos každého jednotlivce k našemu společnému úspěchu. Ochotně poskytujeme pomoc bez ohledu na hierarchii a jsme vždy uznalí, ohleduplní a čestní.

Komunikujeme

Transparentní komunikace nám umožňuje pracovat motivovaně a zároveň efektivně. Jednáme spolu jako rovný s rovným a vždy komunikujeme otevřeně, rychle a s ohledem na cíl.

Neseme odpovědnost

Všichni neseme odpovědnost za svá rozhodnutí a jejich realizaci. K tomu patří aktivní předkládání návrhů na zlepšení a vzájemná diskuse o ne vždy příjemných záležitostech, abychom se společně vydali správným směrem.

Vytváříme perspektivy

Každý den se chceme učit spolu i navzájem od sebe. K tomuto cíli přistupujeme otevřeně, abychom rozpoznali svůj potenciál a silné stránky. Diskutujeme o našich vzájemných očekáváních a aktivně vyhledáváme vzájemný dialog.

Dosahujeme cílů

Cíle nám dávají společný směr a podtrhují náš přínos pro „celkový obraz“. Ve společnosti FIEGE považujeme za důležité týmové dosahování cílů.

Dáváme zpětnou vazbu

Víme, že konstruktivní a oceňující zpětná vazba nám pomáhá se každý den zlepšovat, a to bez ohledu na to, v jaké funkci pracujeme.

oblastí Kompas

Vážíme si vás

Vzájemnými vztahy plnými respektu a podpory uznáváme přínos každého jednotlivce k našemu společnému úspěchu. Ochotně poskytujeme pomoc bez ohledu na hierarchii a jsme vždy uznalí, ohleduplní a čestní.

oblastí Kompas

Komunikujeme

Transparentní komunikace nám umožňuje pracovat motivovaně a zároveň efektivně. Jednáme spolu jako rovný s rovným a vždy komunikujeme otevřeně, rychle a s ohledem na cíl.

oblastí Kompas

Přijímáme odpovědnost

Všichni neseme odpovědnost za svá rozhodnutí a jejich realizaci. K tomu patří aktivní předkládání návrhů na zlepšení a vzájemná diskuse o ne vždy příjemných záležitostech, abychom se společně vydali správným směrem.

oblastí Kompas

Vytváříme perspektivy

Každý den se chceme učit spolu i navzájem od sebe. K tomuto cíli přistupujeme otevřeně, abychom rozpoznali svůj potenciál a silné stránky. Diskutujeme o našich vzájemných očekáváních a aktivně vyhledáváme vzájemný dialog.

oblastí Kompas

Dosahujeme cílů

Cíle nám dávají společný směr a podtrhují náš přínos pro „celkový obraz“. Ve společnosti FIEGE považujeme za důležité týmové dosahování cílů.

oblastí Kompas

Dáváme zpětnou vazbu

Víme, že konstruktivní a oceňující zpětná vazba nám pomáhá se každý den zlepšovat, a to bez ohledu na to, v jaké funkci pracujeme.

FIEGE Academy
Your development is important to us. Each and every one of us can get started right now, self-initiated from every location!

At FIEGE, everyone has the right to good leadership. But not only that: our future development is also provided for. With topics such as leadership, cooperation and much more, the FIEGE Academy offers you over 200 training programmes (more than 80% of which are free of charge). This enables us to continue our education at FIEGE and develop both together and individually. So, let’s get started!