FIEGE Kompas

DOBRÉ VEDENIE A SPOLUPRÁCA

FIEGE kompas nás všetkých zaväzuje k dobrému vedeniu a spolupráci. Dobrá spolupráca je založená na vzájomnom povzbudzovaní a podpore, účastí na dianí v spoločnosti a stretávaní sa v tvári v tvár.  Bez ohľadu na to, akú pozíciu v spoločnosti FIEGE zastávame.

„Každý vo FIEGE má právo na dobré vedenie.“

Náš cieľ:

Plniť toto právo pre všetkých vo FIEGE bez ohľadu na miesto a hierarchiu, je naša srdcová záležitosť.

FIEGE kompas stanovuje spoločný základ pre nás všetkých, aby sme mohli dobre spolupracovať dnes, zajtra aj v budúcich generáciách.

FIEGE KOMPAS

Vážime si vás

Vďaka dobrým vzťahom a podpore uznávame prínos každého jednotlivca k nášmu spoločnému úspechu. Radi poskytujeme pomoc bez ohľadu na postavenie a vždy sme vďačný, zdvorilí a spravodliví.

Žijeme komunikáciou

Transparentná komunikácia nám umožňuje pracovať motivovane a zároveň efektívne. Jednáme spolu ako rovný s rovným a vždy komunikujeme otvorene, rýchle a cieľavedome.

Máme zodpovednosť

Všetci nesieme zodpovednosť za svoje rozhodnutia a ich realizáciu. To zahŕňa aktívne predkladanie návrhov na zlepšenie a vzájomnú diskusiu o nepríjemných otázkach, aby sme sa spoločne posunuli správnym smerom.

Vytvárame perspektívy

Každý deň sa chceme učiť jeden od druhého. K tomuto cieľu pristupujeme s otvorenosťou, aby sme identifikovali potenciál a silné stránky. Diskutujeme o našich vzájomných očakávaniach a aktívne sa snažíme o vzájomný dialóg.

Dosahujeme ciele

Ciele nám dávajú spoločný smer a zdôrazňujú náš prínos pre „celkový obraz“. V spoločnosti FIEGE považujeme za dôležité, aby sme dosahovali ciele ako tím.

Poskytujeme spätnú väzbu

Vieme, že konštruktívna a uznanlivá spätná väzba nám pomáha zlepšovať sa každý deň bez ohľadu na funkciu, v ktorej pracujeme.

Rozmer kompasu

Vážime si vás

Vďaka dobrým vzťahom a podpore uznávame prínos každého jednotlivca k nášmu spoločnému úspechu. Radi poskytujeme pomoc bez ohľadu na postavenie a vždy sme vďačný, zdvorilí a spravodliví.

Rozmer kompasu

Žijeme komunikáciou

Transparentná komunikácia nám umožňuje pracovať motivovane a zároveň efektívne. Jednáme spolu ako rovný s rovným a vždy komunikujeme otvorene, rýchle a cieľavedome.

Rozmer kompasu

Máme zodpovednosť

Všetci nesieme zodpovednosť za svoje rozhodnutia a ich realizáciu. To zahŕňa aktívne predkladanie návrhov na zlepšenie a vzájomnú diskusiu o nepríjemných otázkach, aby sme sa spoločne posunuli správnym smerom.

Rozmer kompasu

Vytvárame perspektívy

Každý deň sa chceme učiť jeden od druhého. K tomuto cieľu pristupujeme s otvorenosťou, aby sme identifikovali potenciál a silné stránky. Diskutujeme o našich vzájomných očakávaniach a aktívne sa snažíme o vzájomný dialóg.

Rozmer kompasu

Dosahujeme ciele

Ciele nám dávajú spoločný smer a zdôrazňujú náš prínos pre „celkový obraz“. V spoločnosti FIEGE považujeme za dôležité, aby sme dosahovali ciele ako tím.

Rozmer kompasu

Poskytujeme spätnú väzbu

Vieme, že konštruktívna a uznanlivá spätná väzba nám pomáha zlepšovať sa každý deň bez ohľadu na funkciu, v ktorej pracujeme.

FIEGE Academy
Your development is important to us. Each and every one of us can get started right now, self-initiated from every location!

At FIEGE, everyone has the right to good leadership. But not only that: our future development is also provided for. With topics such as leadership, cooperation and much more, the FIEGE Academy offers you over 200 training programmes (more than 80% of which are free of charge). This enables us to continue our education at FIEGE and develop both together and individually. So, let’s get started!